เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตามแผนออกหน่วยบริการร่วมกับสัตวแพทย์ ปศุสัตว์ อ.ร่อนฯ ณ ชุมชนตลาดใหม่


วันที่ 20 ก.ย. 65 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตามแผนออกหน่วยบริการร่วมกับสัตวแพทย์ ปศุสัตว์ อ.ร่อนฯ ณ ชุมชนตลาดใหม่

2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21