เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และเก็บกิ่งไม้ขยะข้างร้านสุวรรณกระจก


วันที่ 26 ก.ย. 65 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และเก็บกิ่งไม้ขยะข้างร้านสุวรรณกระจก

2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-12-01