เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล


วันที่ 23 ก.ย. 65 กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล

2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-12-01