เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับปลัดเทศบาลฯ หน.สำนักปลัดฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรุป ชุมชนตลาดเกษตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟัง


วันที่ 22 พ.ย. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับปลัดเทศบาลฯ หน.สำนักปลัดฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรุป ชุมชนตลาดเกษตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-12-01