เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง และปูนซิเมนต์ บริเวณถนนสายหลังวัดพิศาล-แยกหูด่าน และถนนบริเวณหน้าบ้านนายฟื้นก่องถึงสะพานท้ายราง และลอกคูระบายน้ำบ้านหินลับ


วันที่ 23 พ.ย. 65 กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง และปูนซิเมนต์ บริเวณถนนสายหลังวัดพิศาล-แยกหูด่าน และถนนบริเวณหน้าบ้านนายฟื้นก่องถึงสะพานท้ายราง และลอกคูระบายน้ำบ้านหินลับ

2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-12-01