เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าไสหยีออกนาคคาม ตัดหญ้าถนนสายบ้านจานเรียวและซอยหน้าหินนายเพื้ยน และส่งถังขยะตามคำร้อง


วันที่ 23 พ.ย. 65 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าไสหยีออกนาคคาม ตัดหญ้าถนนสายบ้านจานเรียวและซอยหน้าหินนายเพื้ยน และส่งถังขยะตามคำร้อง

2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-12-01