เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ หน.สำนักปลัด หน.ฝ่ายอำนวยการ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าชมพูเพื่อร่วมประชุมแนะนำแนวทางในการจัดตั้งกลุาอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์


วันที่ 24 พ.ย. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ หน.สำนักปลัด หน.ฝ่ายอำนวยการ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าชมพูเพื่อร่วมประชุมแนะนำแนวทางในการจัดตั้งกลุาอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์

2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-01
2022-12-01