เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาลฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนตลาดร่อนฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ


วันที่ 30 พ.ย. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาลฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนตลาดร่อนฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

2023-01-26
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-17
2023-01-16