เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลร่อนพิบูลย์ ณ ทต.ร่อนพิบูลย์


วันที่ 2 ธ.ค. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลร่อนพิบูลย์ ณ ทต.ร่อนพิบูลย์

2023-01-26
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-17
2023-01-16