เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.ร่อนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยมีรองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน โดยได้ประชุมเพื่อหารือในการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นทิศทางของชุมชนและได้เห็นชอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-26
2024-02-22
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19