เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ติดประกาศแจ้งเตือนผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่เก็บวัสดุอุปกรณ์หลังจำหน่ายเสร็จ และสำรวจข้อมูลร้านจำหน่ายอาหารเพื่อประเมินรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบ


วันที่ 12 พ.ค. 66 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ติดประกาศแจ้งเตือนผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ไม่เก็บวัสดุอุปกรณ์หลังจำหน่ายเสร็จ และสำรวจข้อมูลร้านจำหน่ายอาหารเพื่อประเมินรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ และพ่นหมอกควันตามคำร้องไข้เลือดออก

2023-09-25
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18