เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวียน-สุดเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 มิ.ย. 2565 ]36
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 2 มิ.ย. 2565 ]40
3 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน) [ 12 ม.ค. 2565 ]121
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ธ.ค. 2564 ]127
5 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (2 รายการ) [ 1 พ.ย. 2564 ]140
6 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (คลส.สายเลียบรางรถไฟบ้านหนองเป็ด) [ 14 ก.ย. 2564 ]121
7 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รร.ดรุณ) [ 14 ก.ย. 2564 ]126