เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]55
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]43
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอถังขยะ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]44
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]39
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]39
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]43
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]41
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]37
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]41
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]39
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้มาชำระภาษีประเภทต่างๆ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]39