เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]3
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการการขอถังขยะ รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการการน้ำอุปโภคบริโภค รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการการขอถังขยะ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]4
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]4
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]4
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]3
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้มาชำระภาษีต่างๆ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]4
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]59
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]28
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอถังขยะ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]29
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]32
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]26
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]29
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]28
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]27
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]29
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]30
 
หน้า 1|2