เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 20 [ 23 ส.ค. 2564 ]79
2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18 [ 20 ก.ค. 2564 ]75
3 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 17 [ 14 ก.ค. 2564 ]74
4 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16 [ 14 ก.ค. 2564 ]79
5 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15 [ 22 มิ.ย. 2564 ]80
6 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 [ 27 พ.ค. 2564 ]73
7 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 14 [ 27 พ.ค. 2564 ]77
8 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 [ 17 พ.ค. 2564 ]76
9 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 [ 8 พ.ค. 2564 ]72
10 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 [ 28 เม.ย. 2564 ]79
11 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10 [ 26 เม.ย. 2564 ]73
12 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9 [ 23 มี.ค. 2564 ]81
13 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8 [ 3 มี.ค. 2564 ]75
14 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 [ 22 ก.พ. 2564 ]74
15 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]80
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2 [ 11 ก.พ. 2564 ]75
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 3 [ 11 ก.พ. 2564 ]75
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 4 [ 11 ก.พ. 2564 ]79
19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 5 [ 11 ก.พ. 2564 ]77
20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 6 [ 11 ก.พ. 2564 ]75