เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร [ 16 ก.ค. 2564 ]2
2 นโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ [ 16 ก.ค. 2564 ]3
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ก.ค. 2564 ]3
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 16 ก.ค. 2564 ]2
5 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 16 ก.ค. 2564 ]2
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 16 ก.ค. 2564 ]4
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 16 ก.ค. 2564 ]3
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง [ 16 ก.ค. 2564 ]2
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 16 ก.ค. 2564 ]3
10 เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 17 มิ.ย. 2564 ]3