เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศ ก.ท.จ.นครศรีฯเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ ก.ท.จ.นครศรีฯเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓


 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ