เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศ ก.ท.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค้าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ
ประกาศ ก.ท.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค้าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘


 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ