เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติอื่นๆ


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.๒๕๖๖


 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ