เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2    เอกสารประกอบ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2


 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ