เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕


 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ