เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติอื่นๆ


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕


 
ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ