เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]25
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]40
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]72
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]74
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]87
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]81
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]96
8 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]88
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]85
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2563 ]85
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]85
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]85
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]90
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]85
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]87
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]88
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]84
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]80
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]84
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]92
 
หน้า 1|2