เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]4
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]44
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]30
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]34
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]61
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]65
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]65
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]58
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]61
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]62
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]34
12 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]59
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]38
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2563 ]65
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]65
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]63
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]61
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]58
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]33
20 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]64
 
หน้า 1|2