-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ถาม-ตอบ ปัญหา

ตั้งคำถามใหม่
กฎ กติกา มารยาท
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีนโยบายที่เปิดกว้างต่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการในทางสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อคิดเห็นในกระดานข่าวนี้ ต้องสุภาพ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของ สังคม ไม่มีข้อความที่พาดพิงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์/ บุคคล/นิติบุคคลใด ๆ ในทางหมิ่นประมาท หรือก่อให้เกิดความ เสียหายต่อบุคคลหรือสังคมส่วนรวม และต้องไม่ใช้กระดานข่าวนี้ เป็นสื่อสำหรับการโฆษณาเชิงพาณิชย์ หากมีการนำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่อาจก่อ ความเสียหายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบ ข้อความดังกล่าวออกจากกระดานข่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ จากทุก ๆ ท่านที่ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในกระดานข่าวด้วยดี จึงขอ ถือโอกาสขอบคุณมา ณ ที่นี้ อนึ่ง ข้อความในกระดานข่าวเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการ ทางเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ ใน กระดานข่าวนี้ อนึ่ง ข้อความในกระดานข่าวเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการ ทางเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ ใน กระดานข่าวนี้


ลำดับที่ หัวข้อ วันที่ อ่าน ตอบกลับ
1 กระบี่รีสอร์ท ขอเสนอราคาห้องพักราคาพิเศษให้กับหน่วยงานของท่าน 05-06-2020 16,628 331
2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักพัฒนาชุมชน ที่ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน 08-02-2019 108,160 1,174
3 สอบถามตำแหน่งว่าง 02-10-2018 146,176 359

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์