เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 331 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดCCTVภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]10
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565 ]27
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2565 ]43
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]25
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ร่างรับฟังคำวิจารย์ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2565 ]39
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]26
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกวศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 มี.ค. 2565 ]19
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 9 มี.ค. 2565 ]40
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบสลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]34
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายตลาดใน หมู่ที่ 12 คำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]35
11 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]33
12 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วย [ 4 มี.ค. 2565 ]42
13 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ก.พ. 2565 ]38
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใน หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ก.พ. 2565 ]42
15 ประกาศ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2565 ]76
16 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2565 ]59
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบรางรถไฟบ้านหนองเป็ด- ศาลาไฟไหม้ หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย [ 24 ม.ค. 2565 ]70
18 ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2565 ]71
19 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2565 ]58
20 ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารย์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17