เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 338 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 22 ก.ค. 2565 ]39
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 22 ก.ค. 2565 ]26
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2565 ]38
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวียน-สุดเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2565 ]42
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวียน-สุดเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 22 มิ.ย. 2565 ]43
6 ประกาศ ประกวดราคาโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2565 ]57
7 ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 14 มิ.ย. 2565 ]57
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดCCTVภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]68
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565 ]75
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2565 ]95
11 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]79
12 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ร่างรับฟังคำวิจารย์ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2565 ]94
13 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]81
14 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกวศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาคูระบายน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 มี.ค. 2565 ]72
15 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 9 มี.ค. 2565 ]107
16 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบสลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]90
17 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายตลาดใน หมู่ที่ 12 คำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]105
18 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]95
19 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วย [ 4 มี.ค. 2565 ]110
20 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกจานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ก.พ. 2565 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17