เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 308 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ถนนสายบ้านเจ๊กอู๊ด หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ก.ย. 2564 ]9
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง หน้าบ้านครูไพศาล-บ้านทุ่งโหม๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ก.ย. 2564 ]6
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่ือง ประกาศราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 17 ก.ย. 2564 ]10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กคลองน้ำขุ่นหน้าโรงเรียนดรุณศึกษา หมู่ที่ 7 [ 17 ก.ย. 2564 ]5
5 ประกาศ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]6
6 ประกาศ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานนิติการ [ 8 ก.ย. 2564 ]4
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]4
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุ่น หน้าโรงเรียนดรุณศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.ย. 2564 ]3
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะพับเอนกระสงค์ จำนวน 15 ผืน และผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมสกรีน จำนวน 120 ผืน เพื่อใช้ในห้องประชุมสำนักงาน และในกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถรถแหร็กเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค. 2484 นศ จำนวน 14 รายการ รวมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]3
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร.ร.ดรุณศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ก.ย. 2564 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายยุทศาสตร์และแผนงานสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]3
15 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท แท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ตลาดปลอดภัยชาวร่อนพิบูลย์ห่างไกลโควิด-19 พร้อมโครงไม้ติดตั้ง ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉาพะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ท่ีชำรุด ภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน 23 รายการ [ 3 ก.ย. 2564 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 ร่ายการ [ 3 ก.ย. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16