เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]2
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]4
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]3
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]3
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]3
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]4
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]3
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]4
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]3
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]3
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.๒๕๕๘ [ 10 ม.ค. 2558 ]5