เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
เทศบัญญัติอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]74
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]105
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]103
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]114
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]113
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]114
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]144
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]118
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]99
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]110
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]109
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.๒๕๕๘ [ 10 ม.ค. 2558 ]104