เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]83
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]78
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]85
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 21 ต.ค. 2564 ]93
5 แผนพัฒนาเทศบาล(2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]88
6 แผนพัฒนาเทศบาล(2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]84
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 2 ต.ค. 2560 ]80
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 3 มิ.ย. 2559 ]74
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (ส่วนที่ 1) [ 2 ต.ค. 2558 ]75
10 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (ส่วนที่ 2) [ 2 ต.ค. 2558 ]82
11 แผนพัฒนา ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ [ 2 มิ.ย. 2558 ]82
12 แผนพัฒนา ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนที่ ๑ [ 2 มิ.ย. 2558 ]79