เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/ พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]4
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]80
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]30
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]37
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]42
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]40
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]40
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]66
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]50
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]44
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]78
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]82
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]86
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 21 ต.ค. 2564 ]123
17 แผนพัฒนาเทศบาล(2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]103
18 แผนพัฒนาเทศบาล(2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]93
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]32
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 2 ต.ค. 2560 ]118
 
หน้า 1|2